Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > COVID-19 Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Gwybodaeth am ailagor

COVID-19 Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Gwybodaeth am ailagor

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ailagor pump Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar draws Sir y Fflint i’r cyhoedd ddydd Mawrth 26 Mai.   Yr oriau agor am y pythefnos cyntaf fydd rhwng 9.00am ac 8.00pm.

Amcangyfrif o'r amseroedd ciwio

O ddydd Mawrth 26 Mai - bydd amseroedd ciwio amcangyfrifedig ar gael yma.Er diogelwch y cyhoedd a’n gweithwyr, fe gyflwynwyd mesurau arbennig i reoli’r canolfannau.   Sgroliwch i lawr am ragor o wybodaeth

Bydd yr amseroedd ciwio amcangyfrifedig yn cael eu diweddaru bob awr. 

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf  - 09:45 Awr -  27th Mai.

00:10 Awr Bwcle - Globe Way, Bwcle CH7 3LY Mapiau Google

00:05 Awr Maes Glas – Parc Busnes Maes Glas, Rhif 2, Maes Glas CH8 7GJ Mapiau Google

00:00 Awr Yr Wyddgrug – Ffordd Nercwys, Nercwys, yr Wyddgrug CH7 4ED Mapiau Google

00:15 Awr Sandycroft - Prince William Avenue, Deeside, CH5 2QZ Mapiau Google

00:15 Awr Rockliffe - Chester Road, Oakenholt, CH6 5SF Mapiau Google

Rydym yn gweithio’n galed i gadw Sir y Fflint mor lân a diogel â phosibl yn ystod y cyfnod gyfyngiadau ar symud.  Rydym wedi bod yn casglu ailgylchu, gwastraff bwyd a sbwriel, ond rydym yn cydnabod y bydd gan nifer o breswylwyr ailgylchu a gwastraff ychwanegol y maent eisiau cael gwared arnynt. 

Bydd y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor er mwyn i breswylwyr daflu eu hailgylchu a gwastraff o’r cartref.  

Cyn i chi ymweld â safle, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am eich taith, ac a oes wir angen i chi deithio. 

Bydd y galw ar ein canolfannau yn uchel yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl ailagor.  Er diogelwch y cyhoedd a’n gweithwyr, fe gyflwynwyd mesurau arbennig i reoli’r canolfannau.   Darllenwch:- 

Mesurau Siogelwch y Safle

 1. Ni ddylech ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi’n byw â nhw yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau o COVID-19.

 2. Dim ond ychydig o wastraff y byddwn ni’n ei dderbyn. Ni chaniateir mynediad i faniau ag ochrau uchel neu drelars (caniateir mynediad i faniau/car a cherbydau 4x4).  Ni fyddwn yn gallu derbyn deiliaid trwydded neu ddosbarthu trwyddedau am yr wythnosau cyntaf.  Dylech wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle i sicrhau fod eich ymweliad yn un cyflym.

 3. Dim ond os yw’n hanfodol y dylech ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. O dan y canllawiau presennol, dim ond os yw eich gwastraff yn achosi perygl i iechyd ac os nad oes modd ei storio’n ddiogel gartref y dylech deithio i’r Ganolfan. 

 4. Bydd cyfyngiad ar y nifer o gerbydau ar y safle ar unrhyw adeg. Os oes modd, dim ond y gyrrwr ddylai deithio, ar ei ben/phen ei hund.  

 5. Bydd rhaid i chi aros wrth fynedfa’r safle tan y cewch ganiatâd gan y tîm.  Mae’n RHAID i chi aros yn eich car tra byddwch chi’n ciwio. Dim ond nifer cyfyngedig o gerbydau a ganiateir ar y safle ar unrhyw adeg, a byddwn yn gweithredu system un i mewn, un allan.  Dim ond un person ddylai ddod allan o’r car.

 6. Mae’n rhaid i weithwyr ac ymwelwyr ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy’r amser. Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r safle gadw pellter o 2 fetr o’u gilydd drwy’r amser

 7. Dim ond gwastraff na ellir ei ailgylchu y dylid eu rhoi mewn bagiau gwastraff du.  Rydym ni’n casglu bwyd, caniau, deunydd plastig, papur, cerdyn a gwydr ymyl palmant, felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau yma ar gyfer y deunyddiau hyn.  Ni fyddwn yn derbyn bagiau du sydd yn cynnwys bwyd a/neu ddeunydd y gellir ei ailgylchu.

 8. Dim ond pethau y gallwch eu cario/trin eich hun y dylech ddod gyda chi.  Yn sgil y rheoliadau i gadw pellter o ddwy fetr, ni allwn roi cymorth i chi ddadlwytho eich deunyddiau.  If you have bulky items to dispose of, please either wait until we are able to accept these items, or alternatively from Tuesday 26 May you can book a bulky waste collection with Flintshire Refurbs who will begin making collections from Monday 1 June.  To book a collection contact the Council's Contact Centre 01352 701234 (on or after Tuesday 26 May). 

 9. Fe fydd y safleoedd yn brysur iawn ac fe ddylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i’r safle. 

 10. Bydd system rheoli traffig newydd ar waith, ac efallai y bydd cyfyngiad ar giwio y tu allan i’r safleoedd.  Os bydd y ciwiau yn cyrraedd y briffordd ac yn achosi perygl, fe all yr heddlu symud pobl. 

 11. Dylech drin ein timau, a chyd-gwsmeriaid gyda pharch ac ystyriaeth. Ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth, ac ni fyddwn yn goddef unrhyw un sy’n gwrthod dilyn y mesurau diogelwch yma. Bydd yr heddlu yn ymyrryd os bydd angen.

 12. Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch amynedd parhaus.

Cwestiynau Cyffredin

Why are you opening the Household Recycling Centres (HRCs)? Is it safe?

All recycling centres across Wales were closed in March because public travel to the centres - for recycling and waste disposal - was classed as non-essential travel under the emergency Government regulations.

On Friday 8 May Welsh Government confirmed its plans to soon re-open HRCs across Wales and to permit travel to them.

Practical arrangements have been put in place and we can now reopen our five HRCs  at Buckley, Greenfield, Mold, Oakenholt and Sandycroft. 

These sites are open for essential journeys only.  Under the current guidelines, you should only make this journey if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

The Council is following Government and industry guidance and has worked with other local authorities across Wales to agree the best approach based on local conditions within agreed safety guidelines.  Your safety, and the safety of our employees, is our top priority and all site users are expected to follow the site safety measures published.

A person in my house has symptoms of Covid 19, can I still go to my local Recycling Centre?

You should not visit your local HRC if you, or someone who lives with you displays symptoms of Coronavirus. 

If you, or someone you live with, has symptoms of COVID-19 you should self isolate at home and not leave home for any reason.  Visit the Public Health Wales website for more information about self isolating.  

What waste is considered to be hazardous or unsafe to store at home?

Under the current guidelines, you should only make this journey if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.  This includes:

 • Visits which are essential to prevent injury, illness or harm to residents who have a problem with storing too much waste at home.

 • Garden waste - the burning of garden waste at home not only causes a fire risk and places burden on the fire service, the smoke can also severely affect people who have breathing difficulties. 

 • Hazardous materials such as asbestos are a risk to health and safety and cannot always be stored safely at home. .

What do I need to do before I visit the HRC?

You should only visit the HRC if it is essential, i.e. if waste materials cannot be stored at home without causing risk of injury or harm to health.

 • We will only accept small amounts of waste.
 • Please separate your waste before coming to site to speed up your visit.
 • Black bag waste should only contain non-recyclable waste.  
 • Only bring what you can safely carry/handle yourself.
 • Be prepared to queue and follow the site safety measures.

What will happen when I visit a HRC?

We expect there will be high demand during the first week and you should expect to queue to get in.  You must stay inside your car while you are queuing.  

The on-site team will be at the entrance to the site to check what waste you are disposing of and to advise you of the site safety measures.  They will tell you when you are able to enter the site. 

Please pay attention to container signs and only put your waste in the correct container. 

Do not use containers that have a barrier or signage saying ‘not in use’.

Remember to wear gloves where possible and wash your hands or use hand sanitiser when you leave the site.

How does going to the HRC classify as an essential trip?

Under the current guidelines, you should only make this journey if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

How long will the restrictions be in place for?

The restrictions will be in place until such time as Government further relaxes its essential travel and/or social distancing regulations.

Why are you limiting the number of vehicles onto the recycling centre?

We are limiting the number of vehicles on to our sites to comply with Government social distancing guidelines

All users and employees need to keep a safe distance of two metres apart at all times.  

If only one person is permitted outside the vehicle once on site, and employees cannot provide assistance, how will I manage to get bulky waste items out of my vehicle?

To comply with social distancing regulations, employees are unable to assist visitors with their waste.  Residents are advised to only bring items they can safely carry themselves. 

If you have bulky items to dispose of, please either wait until we are able to accept these items, or alternatively from Tuesday 26 May you can book a bulky waste collection with Flintshire Refurbs who will begin making collections from Monday 1 June.

To book a collection contact the Council's Contact Centre 01352 701234.

When collections are arranged please note that the following procedures are in place:

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions

How long will the extended open hours be in operation?

From Tuesday 26 May 2020, for two weeks, opening times will be extended at all HRCs to  9 a.m. - 8 p.m. daily.

After this initial two week period, opening times will revert back to 9 a.m. – 5 p.m. daily.

Can I bring bags of clothes for the clothes bank?

You should only visit the HRC if it is essential, to bring waste materials that cannot be stored at home without causing risk of injury or harm to health.

Textiles do not cause risk of injury or harm to human health.  Residents are requested to continue to store bagged textiles at home.

Can I bring garden and DIY waste?

Our centres are open for small amounts of garden, DIY and hazardous waste. 

To help reduce demand at HRCs when they reopen, a two week garden waste collection service is running between 11 May and 23 May. Click here for more information.

The sites will be running at a high capacity and we want to help those who need to dispose of waste that is causing a hazard at home.

We recognise that people will have been doing some small DIY jobs during the lockdown.  We would continue to advise people not to take on big DIY jobs or spring cleans whilst essential travel regulations are still in place. 

Please separate waste before coming to site to help speed up your journey through the site.

If I cut the grass this weekend and I take my garden waste to the recycling centre, can I take other recycling as well as I'll be there anyway?

Sites can accept small amounts of waste – no more than a car boot load. 

You can take other waste to our sites, but please ensure that it is separated beforehand to speed up your visit.

We will not accept black bags that contain food and/or recyclables..

Am I allowed to take white goods to the recycling centre at this time?

Under the current guidelines, you should only make a journey to the Household Recycliing Centre if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

If you have bulky items to dispose of, please either wait until we are able to accept these items, or alternatively from Tuesday 26 May you can book a bulky waste collection with Flintshire Refurbs who will begin making collections from Monday 1 June.

To book a collection contact the Council's Contact Centre 01352 701234.

When collections are arranged please note that the following procedures are in place:

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions. 

How do I remove bulky waste items such as furniture?

Under the current guidelines, you should only make a journey to the Household Recycliing Centre if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored at home.

If you have bulky items to dispose of, please either wait until we are able to accept these items, or alternatively from Tuesday 26 May you can book a bulky waste collection with Flintshire Refurbs who will begin making collections from Monday 1 June.

To book a collection contact the Council's Contact Centre 01352 701234.

When collections are arranged please note that the following procedures are in place:

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions.

.

I need someone to help unload my vehicle. What do I do?

To comply with social distancing regulations, staff are unable to assist visitors with their waste and only one person will be permitted outside of their vehicle. 

Residents are advised to only bring items they can carry themselves.

If you have bulky items to dispose of, please either wait until we are able to accept these items, or alternatively from Tuesday 26 May you can book a bulky waste collection with Flintshire Refurbs who will begin making collections from Monday 1 June.

To book a collection contact the Council's Contact Centre 01352 701234.

When collections are arranged please note that the following procedures are in place:

 • Do not request a collection if you, or anyone you are living with, is in self-isolation or showing COVID-19 symptoms.
 • The items must be placed outside the property but within your boundary (e.g. front garden/drive) from the time your collection has been agreed. 
 • We cannot enter your home to assist with preparation or removal of items.
 • The collection point for properties with difficult access e.g. flats, will be discussed prior to a booking being made.
 • We may refuse to collect any items that could impact the safety or health of our collection staff.
 • We aim to collect your items within six working days, however this may take longer due to current restrictions. 

Remember, under the current guidelines, you should only make this journey if your waste is causing a hazard to health and cannot be stored safely at home.

Will I have to queue to get on to the site?

The demand at our centres will be high in the first week of opening and you should expect to queue to access the site. 

To comply with social distancing regulations the number of vehicles on-site at any one time will be restricted and a one-in, one-out system will be in operation. 

For the safety of the public and our employees a traffic management system will be place at all five HRCs and queuing outside of the sites may be restricted.  If the queues spill out onto the public highway and cause a risk, the police may move people on.   

To help manage demand and reduce queues please only visit if it is essential.  

Demand will reduce over a short period of time.  Leaving your visit for a couple of weeks may prevent the need for you to queue at all. 

We ask for your continued support and patience.

How long will it take to complete my visit?

All five HRCs will be operating a one-in,-one-out system and it is expected there will be significant delays in the first week or so after reopening.

To help manage demand please only visit if it is essential.  

Demand will reduce over a short period of time.  Leaving your visit for a couple of weeks may significantly reduce your visit time. 

We ask for your continued support and patience.

Will vans and trailers be allowed to use the HRCs?

We will only accept small amounts of waste. 

High-sided vehicles, vans and trailers will not be allowed entry. 

Please don’t attempt to visit in a large vehicle (smaller car-derived vans/4x4s will be able to enter). .

Will you be accepting one off van permits?

We are unable to accept permit holders or issue permits for the first few weeks. Applications for van permits have been suspended until further notice.  

We will only accept small amounts of waste.  Vans and trailers will not be allowed entry..

Please don’t attempt to visit in a large vehicle.

Why can't I visit the recycling centre in a van, a commercial type vehicle or with a trailer?

For a limited period we are restricting access to our centres to cars only. 

This is to assist with managing traffic levels and how quickly vehicles can be unloaded.

This also applies to charities using the sites, who can still visit in a car.

Commercial businesses cannot use the recycling sites..

What do you class as essential use?

Visits are class as essential when they will prevent injury, illness or harm to residents who have a problem with storing too much waste at home.

My visit isn't essential.  When will the sites reopen fully?

We are keeping up to date with Government guidance. As regulations are relaxed and it's safe to do so we'll confirm back-to-normal arrangements.  

Please check our website, local press or social media for updates.  

Thank you for your continued support and patience.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol