Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Newidiadau i'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd 2016

Newidiadau Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd ac Cwestiynau Cyffredin

Compostio yn y Cartref

dair o'ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i'r ardd ac i'r boced.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw.

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff

Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.

Polisi Casglu Gwastraff Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi casglu gwastraff presennol i wella ei berfformiad a sicrhau arbedion hanfodol.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Cymryd eitemau i'r domen (canolfannau ailgylchu nwyddau cartref)

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cymorth gyda chasgliadau

Ymgeisiwch am gymorth os ydych yn ei chael hi'n anodd mynd â'ch biniau/ailgylchu at garreg y drws.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?

Cynllun Clytiau Go Iawn

Mae clytiau modern yn hawdd eu defnyddio. Gallant arbed arian! Cyngor Sir y Fflint yn cynnig talebau gwerth £75