Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Clytiau Cotwm

Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd

Polisi'r Cyngor ar wastraff ochr y ffordd sy'n cael ei gyflwyno gyda'r bin du.

Newidiadau i'ch casgliad gwastraff bin du 2018

Newidiadau i'ch casgliad gwastraff bin du 2018

Gwastraff gardd

Newidiadau Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd ac Cwestiynau Cyffredin

Compostio yn y Cartref

dair o'ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i'r ardd ac i'r boced.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw.

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff

Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Cartref

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cymorth gyda chasgliadau

Ymgeisiwch am gymorth os ydych yn ei chael hi'n anodd mynd â'ch biniau/ailgylchu at garreg y drws.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?