Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Ymgynghoriad ar Ailgylchu a Gwastraff

Cyfle i ddweud EICH dweud ar Wasanaethau Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir y Fflint.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Cartref

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Clytiau Cotwm

Mae Sir y Fflint yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd

Polisi'r Cyngor ar wastraff ochr y ffordd sy'n cael ei gyflwyno gyda'r bin du.

Gwastraff gardd

Newidiadau Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd ac Cwestiynau Cyffredin

Compostio yn y Cartref

dair o'ch gwastraff, gan arbed ynni ac adnoddau, a gwneud lles i'r ardd ac i'r boced.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw (gan gynnwys oergelloedd a rhewgelloedd domestig).

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff

Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cymorth gyda chasgliadau

Ymgeisiwch am gymorth os ydych yn ei chael hi'n anodd mynd â'ch biniau/ailgylchu at garreg y drws.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?