Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Gwirio'ch diwrnod biniau

Gwirio'ch diwrnod biniau

Casgliadau Brown Bin
Gan nad oes llawer o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff yr ardd yn ystod misoedd y gaeaf, ni fydd biniau brown yn cael eu casglu yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror yn y dyfodol.   Cyflwynir y newid hwn ar 1 Rhagfyr.  Bydd calendrau newydd yn cael eu hanfon at breswylyr i esbonio’r newidiadau.  Ni fydd amledd casgliadau biniau du, ailgylchu a gwastraff bwyd yn newid.

Ble dylwn osod fy miniau er mwyn iddynt gael eu casglu?

Dylech sicrhau fod eich biniau/cynwysyddion yn cael eu gosod ar garreg y drws erbyn 7am heb achosi rhwystr.  Os oes angen ac os yw’n ddiogel gwneud hynny, gallwch osod eich biniau allan i gael eu casglu’r noson gynt.  Carreg y drws yw lle mae eich eiddo yn cwrdd â’r palmant/ffordd.  Man casglu eiddo sydd â dreif hir preifat yw’r man lle mae’r dreif yn cwrdd â’r ffordd/priffordd. Lle mae angen, byddwn yn gwneud trefniadau ar wahân ar gyfer mannau casglu penodol i fflatiau, eiddo â mynedfeydd cul neu eiddo sy’n anodd ei gyrraedd. Bydd y Tîm Ailgylchu’n hysbysu perchennog yr eiddo o’r rhain.

Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff

Bydd calendrau casglu newydd yn cael eu dosbarthu ym mis Tachwedd ac ar gael i’w lawrlwytho o’r 20 Tachwedd.

Byddwn yn casglu gwastraff fel arfer ar wyliau banc, ac eithrio diwrnod Nadolig a  Gŵyl  san steffan. Cewch wybodaeth am ddigwyddiadau a fydd yn tarfu ar y gwasanaeth e.e. tywydd gwael/prinder tanwydd, ar eich prif dudalen ar y we, www.siryfflint.gov.uk/ailgylchu

Gwiriwch eich diwrnod bin yma