Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Gwirio'ch diwrnod biniau

Gwirio'ch diwrnod biniau

Casgliadau Brown Bin

Gan nad oes llawer o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff yr ardd yn ystod misoedd y gaeaf, ni fydd biniau brown yn cael eu casglu yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror yn y dyfodol.  Cyflwynir y newid hwn ar 1 Rhagfyr.  Bydd calendrau newydd yn cael eu hanfon at breswylyr i esbonio’r newidiadau.  Ni fydd amledd casgliadau biniau du, ailgylchu a gwastraff bwyd yn newid.

Ble dylwn osod fy miniau er mwyn iddynt gael eu casglu?

Dylech sicrhau fod eich biniau/cynwysyddion yn cael eu gosod ar garreg y drws erbyn 7am heb achosi rhwystr. Os oes angen ac os yw’n ddiogel gwneud hynny, gallwch osod eich biniau allan i gael eu casglu’r noson gynt. Carreg y drws yw lle mae eich eiddo yn cwrdd â’r palmant/ffordd. Man casglu eiddo sydd â dreif hir preifat yw’r man lle mae’r dreif yn cwrdd â’r ffordd/priffordd. Lle mae angen, byddwn yn gwneud trefniadau ar wahân ar gyfer mannau casglu penodol i fflatiau, eiddo â mynedfeydd cul neu eiddo sy’n anodd ei gyrraedd. Bydd y Tîm Ailgylchu’n hysbysu perchennog yr eiddo o’r rhain.

Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff

Bydd calendrau newydd ar gael i lawrlwytho o'r 9fed o Hydref

Byddwn yn casglu gwastraff fel arfer ar wyliau banc, ac eithrio diwrnod Nadolig a  Gŵyl  san steffan. Cewch wybodaeth am ddigwyddiadau a fydd yn tarfu ar y gwasanaeth e.e. tywydd gwael/prinder tanwydd, ar eich prif dudalen ar y we, www.siryfflint.gov.uk/ailgylchu

Gwiriwch eich diwrnod bin yma