Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Cartref

Canolfannau Ailgylchu Nwyddau Cartref

Gostwng tirlenwi – rhowch i elusen!

Mae’r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws. Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.

Rydym ni’n darparu rhwydwaith o 5 o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref sy’n galluogi trigolion i ailgylchu gwastraff o’u cartrefi.

 

Oriau Agor

Bwcle, Maes Glas, Yr Wyddgrug, Sandycroft & Rockliffe ailgylchu canolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Dydd Nadolig yw’r unig ddiwrnod nad ydyn nhw ar agor.

  • 9am i 5pm – 1 Hydref i 31 Mawrth

Lleoliadau

Gweld map ar-lein. Mae’r map yn dangos pob un o’r 6 canolfan ailgylchu yn Sir y Fflint. 

  • Bwcle - Globe Way, Bwcle CH7 3LY
  • Maes Glas – Parc Busnes Maes Glas, Rhif 2, Maes Glas CH8 7GJ
  • Yr Wyddgrug – Ffordd Nercwys, Nercwys, yr Wyddgrug CH7 4ED
  • Sandycroft - Prince William Avenue, Deeside, CH5 2QZ
  • Rockliffe - Chester Road, Oakenholt, CH6 5SF (Agor 8 Hydref 18)

Banciau ailgylchu lleol

Mae 23 o fanciau ailgylchu lleol ger siopau (neu dafarndai) lle gallwch chi ailgylchu TetraPak, eitemau trydanol bychan, tecstilau/esgidiau ac ati. Dewch o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf 

Y math o wastraff rydym ni’n ei dderbyn

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu) 

Rhaid bod y gwastraff wedi dod o eiddo domestig. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff masnachol neu fusnes.
Calor & Biwtan i'w cymryd i'r ddeliwr agosaf.

Pryd mae angen trwydded?

Nid oes angen trwydded ar geir ac ôl-gerbydau echel sengl. Mae angen trwydded ar faniau, ôl-gerbydau echel ddwbl a cherbydau mawr eraill. Mae’r drwydded yn rhad ac am ddim.

Trwyddedau cerbydau – mwy o wybodaeth a gwneud cais

Hygyrchedd

Os oes angen, gall staff y safleoedd roi cymorth i chi gario gwastraff o’ch cerbyd i’r sgipiau. Os grisiau sy’n peri gofid i chi, ewch i safle Greenfield – does dim grisiau yno o gwbl.   

Amodau

  • Peidiwch â gadael eich gwastraff tu allan i’r canolfannau ailgylchu neu fanciau ailgylchu. Gellir eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
  • Rhaid eich bod yn byw yn Sir y Fflint i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu. Yn yr un modd, ni fydd awdurdodau cyfagos yn derbyn gwastraff gan drigolion Sir y Fflint.
  • Ni dderbynnir gwastraff masnachol.