Hafan > Preswyl > Diogelwch Cymunedol > Drosedd casineb

Drosedd casineb

Beth yw trosedd casineb?

Trosedd casineb yw unrhyw ddigwyddiad casineb (gweler isod) sy’n gyfwerth â throsedd ac sy’n cael ei ystyried gan y dioddefwr, neu unrhyw un arall, fel un a oedd yn tarddu o ragfarn neu gasineb.

Digwyddiad casineb yw unrhyw ddigwyddiad (hyd yn oed os nad yw’n cael ei ystyried yn drosedd) sy’n cael ei ystyried gan y dioddefwr, neu unrhyw un arall, fel un a oedd yn tarddu o ragfarn neu gasineb.

Dylid rhoi gwybod am ddigwyddiadau casineb fel bo modd i’r bartneriaeth diogelwch cymunedol ddefnyddio’r wybodaeth i adnabod mannau trafferthus ac atal problemau rhag gwaethygu.

Trwy fynd i’r afael â’r math hwn o drosedd gyda’n gilydd gobeithiwn allu gwneud Sir y Fflint yn lle mwy diogel i fyw.

Rhoi gwybod am drosedd casineb

Byddai Cyngor Sir y Fflint yn eich annog bob amser i roi gwybod am droseddau casineb, ac yn annog dioddefwyr i ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu 999 mewn argyfwng.  Fel arall, anfonwch Ffurflen Hysbysu am Drosedd Casineb (ffenestr newydd) at Heddlu Gogledd Cymru.

Gellir rhoi gwybod am droseddau casineb hefyd yn uniongyrchol i Gymorth i Ddioddefwyr, sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwybod am droseddau a digwyddiadau casineb ledled Cymru.  Edrychwch ar wefan Cymorth i Ddioddefwyr a llenwch eu ffurflen hysbysu gyfrinachol (ffenestr newydd).

COFIWCH: os yw’n argyfwng lle mae bywyd mewn perygl ffoniwch 999 neu, os yw’n fater llai brys, ffoniwch 101 yng Nghymru.