Hafan > Preswyl > Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hysbysiad o Etholiad: Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hysbysiad o Etholiad: Etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy

National Assembly for Wales Return of a North Wales Regional Assembly Member

National Assembly for WalesReturn of a North Wales Regional Assembly Member

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Treuliau Etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.

Canlyniadau'r etholiad

Yma byddwch yn dod o hyd i fanylion am Canlyniadau'r etholiad

Cofrestru i bleidleisio

Yma fe welwch fanylion ar Gofrestru i Bleidleisio / Cofrestru Etholiadol Unigol (IER) a darganfod sut i bleidleisio.

Flintshire County Council Notice of Poll

Cyngor Sir y Fflint Rhybudd Pleidleisio

Etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol)

Etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol)

Cyngor Sir y Fflint: Datganiad am y Personau a Enwebwyd

Cyngor Sir y Fflint: Datganiad am y Personau a Enwebwyd

Gwybodaeth i Bleidleiswyr ac Ymgeiswyr

Gwybodaeth i Bleidleiswyr ac Ymgeiswyr

Etholiadau'r Cyngor Sir y Fflint Dydd Iau 4 Mai 2017: Bod yn Gynghorydd

Etholiadau'r Cyngor Sir y Fflint Dydd Iau 4 Mai 2017: Bod yn Gynghorydd

Etholiadau'r Tref a Cymuned ddydd Iau 4 Mai 2017

Etholiadau'r Tref a Cymuned ddydd Iau 4 Mai 2017

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'