Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP. Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Gweddarllediadau o gyfarfodydd

Gweddarllediadau o gyfarfodydd y Cyngor

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015-2016

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015 - 2016

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol

Eich Cyngor, Eich Gwasanaethau

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Cyllidebau

Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf Sir y Fflint

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Elected Members

Information relating to the Role of the Elected Members

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Dyma Ein Cyfle Ni

Wynebu'r Her Ariannol yn Sir y Fflint

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint".

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor a mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

Yma cewch wybodaeth am gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor ac am fynediad cyhoeddus i gyfarfodydd.

Chwifio Baner dros y Gymanwlad

Chwifio Baner dros y Gymanwlad

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Cynllun Gwella a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun gwella ar gyfer 2016-17

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon 2014-15

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Llyfrgell Gweddarllediadau

Gweddarllediadau o gyfarfodydd