Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Cyllidebau

Cyllidebau Refeniw a Cyfalaf Sir Y Fflint

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt

Budget position 2018/19 and beyond

Cyllideb a Threth y Cyngor – atebion i'ch cwestiynau

Treth y Gyllideb a'r Cyngor - ateb eich cwestiynau

Gweddarllediadau o gyfarfodydd

Gweddarllediadau o gyfarfodydd y Cyngor

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017-2018

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017 - 2018

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol

Eich Cyngor, Eich Gwasanaethau

Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol 2017

Our Flintshire Our Future 2017 Public Engagement Events

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Dyma Ein Cyfle Ni

Wynebu'r Her Ariannol yn Sir y Fflint

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint".

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor a mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

Yma cewch wybodaeth am gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor ac am fynediad cyhoeddus i gyfarfodydd.

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2017-23

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu