Hafan > Preswyl > Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon 2015-16

Cyfrifoldeb Prif Swyddog (Llywodraethu) yw cynnal a chadw gwefan Cyngor Sir y Fflint, a sicrhau bod y wybodaeth arni’n gywir; ni fydd yr archwilwyr yn ystyried y materion hyn wrth ymgymryd â’u gwaith ac, felly, nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw newidiadau a wnaed i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno gyntaf ar y wefan.