Flintshire Libraries Rhymetime

Lleoliad
Llyfrgelloedd Sir y Fflint
Date(s)
01 (00:00) - 30/10/2013 (00:00)
Disgrifiad

Mae croeso cynnes i rieni, gofalwyr a phlant dan bump oed i ddod draw i'r llyfrgell am storiau, caneuon a rhigymau.

Argymhellir yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.

Gweler Pdf am ddyddiadau amseroedd a lleoliadau.  Cynhelir y sesiynau hyn trwy gyfrwng y Saesneg.

Amser Rhigwm - Hydref (Pdf 16KB ffenestr newydd)