Alert Section

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Chwaraeon Cymru Cist Gymunedol

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy'n annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol yn amlach yn codi safonau'r gweithgareddau presennol.

Community Facilities Programme

Dyma gronfa grant cyfalaf sy'n anelu at ddatblygu a gwella cyfleusterau ar gyfer cymunedau er mwyn trechu tlodi a'i effeithiau.

Cronfa Waddol Cymuned

Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Cronfa Deddf Eglwys Cymru.

Grant Cist Gymunedol

Sefydlwyd y Cynllun Cist Gymunedol i gefnogi gweithgaredd gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint.

Cronfa Budd Cymunedol Parc Adfer

Fel rhan o'i ymrwymiad i'r Gymuned lleol, mae'r awdudrodau partneriaid y Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) a'r cwmni sydd yn rhedeg Parc Adfer, Enfnium, wedi ymrwymo i ariannu Gronfa Budd Gymunedol

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Llywodraeth Cymru - Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig 2014 - 2020