Hafan > Preswyl > Cyfleoedd Ariannu

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Grant Cist Gymunedol

Sefydlwyd y Cynllun Cist Gymunedol i gefnogi gweithgaredd gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint.

Wheelabrator Ym Mharc Adfer - Cronfa Mantais Gymunedol

As part of Parc Adfer's commitment to being a good neighbour to the communities in which they operate, Wheelabrator Technologies is providing a community benefit fund for local community groups and organisations.

Cronfa Waddol Cymuned

Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

Chwaraeon Cymru - Cist Gymunedol

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy'n annog mwy o bobl i ddod yn fwy egnïol yn amlach yn codi safonau'r gweithgareddau presennol.

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Llywodraeth Cymru - Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig 2014 - 2020

Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y Gymuned

Ceisiadau am Arian Trefi Taclus a Arweinir gan y Gymuned

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Welsh Church Act Fund