Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Gweithwyr Dan Hyfforddiant 2018

Gweithwyr dan Hyfforddiant 2018

Yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o weithwyr dan hyfforddiant i ddechrau yn hydref 2018

Beth yw Gweithwyr dan Hyfforddiant yng Nghyngor Sir y Fflint?

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd

Lleoliadau Sydd ar Gael

Lleoliadau Sydd ar Gael

Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Manylion am leoliadau ar gyfer 2018

Sut i wneud cais

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi