Alert Section

Sut i ymgeisio


Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw penderfynu ar y cymhwyster sydd orau i chi ac yna ystyried pa leoliad yr hoffech ymgeisio amdano.  Bydd angen i chi edrych ar yr Amlinelliadau o Leoliada a Manylion am leoliadau ar gyfer 2021.

Byddwch yn sylwi bod bocs sgiliau a phrofiad ar waelod pob ‘Amlinelliad o Leoliad’.  Mae’n amlygu’r sgiliau a’r profiad y byddwn yn chwilio amdanynt gennych. Sicrhewch eich bod yn dangos y sgiliau a'r profiadau hynny yn eich cais.

Os ydych chi’n barod i wneud cais am unrhyw un o'r lleoliadau sy’n cael eu crybwyll uchod, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein sydd ar gael ar wefan Sir y Fflint

Sicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost cyfredol y gallwn ei ddefnyddio i gysylltu â chi ar eich ffurflen gais.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar-lein ar y dyddiadau canlynol:

  • yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 19/07/2021 (cam cyntaf y cyfweliadau)
  • yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 02/08/2021 (ail gam y cyfweliadau)

Rhaid i chi fod ar gael , ar-lein yn ystod y cyfnod hwn gan na allwn aildrefnu’r dyddiadau cyfweld.