• Adnewyddu’ch cerdyn trên ar-lein
    I wneud cais am adnewyddu Cerdyn Trên Rhatach a ddosbarthwyd gan Gyngor Sir y Fflint, llenwch y ffurflen ar-lein isod. Nid oes angen i chi ddangos unrhyw ddogfennau i adnewyddu cerdyn trên.
  • Sylwch:
    Ni ddylid wneud cais am adnewyddu cerdyn trên i bobl dros 60 oed dros saith diwrnod gwaith cyn y dyddiad terfyn. Dylid gwneud cais am adnewyddu cerdyn trên i bobl anabl bythefnos cyn y dyddiad terfyn gan fod y rhain yn cael eu prosesu’n allanol.
  • Gwiriwch fod y manylion uchod yn gywir cyn clicio i’w gyflwyno. Ar ôl i’ch ffurflen gael ei chyflwyno’n llwyddiannus, cewch neges yn cadarnhau hynny ar y sgrin.