Hafan > Preswyl > Ysgolion > School Modernisation Related > Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno clywed barn unrhyw un â diddordeb ynglŷn â’r cynnig i ail-ddyrannu Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

Mae'r ddogfen ymgynghori yn nodi gwybodaeth y dylai ymgyngoreion ystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.  Mae'r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddio fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 2018.

Mae'r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar 26 Medi 2019 ac yn gorffen ar 11 Tachwedd 2019.

Dogfen Ymgynghori Ffurfiol

Dogfen Ymgynghori Plant a Phobl Ifanc     

Asesiad Effaith Cymunedol

Asesiad Effaith Integredig

Asesiad Effaith Cludiant

Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad Ffurfiol

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol