• Addysg yr 21ain Ganrif

  Dyma'r 21ain ganrif. Mae myfyrwyr heddiw yn byw yn y seiberofod, maent yn rhan o'r genhedlaeth ddigidol. Mae gan 9 allan o bob 10 o bobl ifanc yn eu harddegau gyfrifiadur cartref, ffôn symudol a chonsol gemau.

  Darllen mwy (PDF 5MB)
 • Moderneiddio Ysgolion

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

left arrow right arrow
  Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

  Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

  Cynnig i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Glan Aber, Bagillt

  Ysgol Glan Aber, Bagillt

  Bydd y prosiect yn darparu neuadd a chyfleusterau bwyta newydd, ystafell ddosbarth newydd a llety wedi'i ailfodelu.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

  Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

  Bydd y prosiect yn darparu bloc addysgu Celf a Dylunio Technoleg newydd ac yn ailfodelu llety mewnol.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Uwchradd Cei Connah

  Ysgol Uwchradd Cei Connah

  Bydd y cynllun arfaethedig yn Ysgol Uwchradd Cei Connah yn disodli'r bloc Dylunio a Thechnoleg (D&T) presennol, bloc Celf a Thechnoleg Bwyd.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Penyffordd

  Ysgol Penyffordd

  Bydd y prosiect ysgol 21ain Ganrif newydd yn creu ysgol gynradd gyfun gymunedol Saesneg newydd i blant 3-11 oed ar safle Abbotts Lane ar gyfer dysgwyr yn ardal Penyffordd

  Mwy o Wybodaeth