• Addysg yr 21ain Ganrif

  Dyma'r 21ain ganrif. Mae myfyrwyr heddiw yn byw yn y seiberofod, maent yn rhan o'r genhedlaeth ddigidol. Mae gan 9 allan o bob 10 o bobl ifanc yn eu harddegau gyfrifiadur cartref, ffôn symudol a chonsol gemau.

  Darllen mwy (PDF 5MB)
 • Moderneiddio Ysgolion

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

left arrow right arrow
  Ysgol Wirfoddol a Reolir Nannerch ac Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Nercwys

  Ysgol Wirfoddol a Reolir Nannerch ac Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Nercwys

  Mae Corff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Reolir Nannerch a Chorff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Nercwys wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Glan Aber, Bagillt

  Ysgol Glan Aber, Bagillt

  Bydd y prosiect yn darparu neuadd a chyfleusterau bwyta newydd, ystafell ddosbarth newydd a llety wedi'i ailfodelu.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

  Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

  Bydd y prosiect yn darparu bloc addysgu Celf a Dylunio Technoleg newydd ac yn ailfodelu llety mewnol.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Uwchradd Cei Connah

  Ysgol Uwchradd Cei Connah

  Bydd y cynllun arfaethedig yn Ysgol Uwchradd Cei Connah yn disodli'r bloc Dylunio a Thechnoleg (D&T) presennol, bloc Celf a Thechnoleg Bwyd.

  Mwy o Wybodaeth
  Ysgol Penyffordd

  Ysgol Penyffordd

  Bydd y prosiect ysgol 21ain Ganrif newydd yn creu ysgol gynradd gyfun gymunedol Saesneg newydd i blant 3-11 oed ar safle Abbotts Lane ar gyfer dysgwyr yn ardal Penyffordd

  Mwy o Wybodaeth
  Adeilad Newydd Campws Treffynnon

  Adeilad Newydd Campws Treffynnon

  Dechreuodd gwaith adeiladu'r ysgolion cynradd ac uwchradd newydd yn Nhreffynnon fydd ar yr un safle, sef safle presennol yr Ysgol Uwchradd ym mis Ionawr 2015.

  Mwy o Wybodaeth
  Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy

  Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy

  Bydd y Ganolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy newydd a ddatblygwyd ar y cyd gan Goleg Cambria, ysgolion lleol a Chyngor Sir y Fflint

  Mwy o Wybodaeth