Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cau Ysgolion

Cau Ysgolion

Sylwer: mae rhai o’r dyddiadau cau isod yn ymddangos fel bod y diwrnod a’r mis wedi newid eu trefn. Gofynnwn i chi edrych ar y mis sydd ar unrhyw ddyddiad cau isod i wirio hynny. Edrychwch ar wefannau eich ysgol chi ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

Mae 0 o ysgolion ar gau ar hyn o bryd

Cofrestrwch i gael rhybudd drwy e-bost pan mae ysgol yn cau

Cau ysgolion mewn argyfwng:

Ar gyfer colegau, ewch i wefan y coleg i gael gwybod os ydynt wedi cau oherwydd argyfwng.

Sylwer mai'r cyrff llywodraethu perthnasol a phennaeth yr ysgol sy'n penderfynu a ddylid cau ysgol. Gwneir y penderfyniadau ar ôl asesiad risg unigol sy'n ymwneud ag amodau'r safle ac, mewn rhai achosion, a oes cludiant ar gael i'r ysgol. Os nad yw'r ysgol wedi'i rhestru isod, nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto.

Cludiant i'r ysgol pan fo tywydd garw:

Os yw'ch plentyn/plant yn gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol, ewch i dudalen we Cludiant Ysgol i gael gwybodaeth mewn perthynas â thywydd garw. Ewch i www.siryfflint.gov.uk/schooltransport neu ffonio Tîm Cludiant Ysgol Sir y Fflint ar 01352 702511 / 704543. Ar gyfer cludiant cyhoeddus, dylai'r teithwyr wirio gyda'r darparwyr cludiant cyn teithio neu gysylltu â Thîm Cludiant Sir y Fflint ar 01352 702511 / 704543 neu Traveline Cymru ar 08712 00 22 33.

Enw'r Ysgol Rheswm Rheswm Arall Ychwanegwch Wybodaeth Llawn/Rhannol Diweddarwyd Ddiwethaf Dyddiad Cau

Back | Home

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol