Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd > Cynlluniau trwyddedau parcio

Cynlluniau trwyddedau parcio

Trwydded Parcio Ar y Stryd i Drigolion Yn Unig

I wneud cais, anfonwch ymholiad ar-lein, neu cysylltwch Gwasanaethu Stryd.

Gweler y Polisi ar gyfer Cynllun Parcio Trigolion am fwy o wybodaeth.

Trwyddedau Maes Parcio Tymhorol

Mae Trwyddedau Tymhorol ar gael i ddefnyddwyr sy'n parcio mewn maes parcio arhosiad hir yn rheolaidd ac sydd ddim yn dymuno prynu tocyn bob dydd. Codir tâl am y trwyddedau yn flynyddol am bob cerbyd. Caiff y gost ei gyfrifo yn ôl 200 diwrnod y tariff arhosiad hir (e.e. 200 diwrnod x £1 = £200 y flwyddyn)

Trwyddedau Maes Parcio Oddi ar y Stryd i Drigolion

Mae trwyddedau maes parcio i drigolion oddi ar y stryd ar gael i drigolion sy'n byw yng nghyffiniau cyfagos y maes parcio; sydd heb le digonol i barcio ar y stryd. Bydd cost y drwydded hon yr un fath â'r tâl am drwydded parcio ar y stryd i drigolion; sef £25 y flwyddyn.

Rhaid i bob cais am drwydded ddarparu prawf o fod yn byw yn y cyfeiriad a phrawf o'r cerbyd; bil cyfleustodau a llyfr cofnodi.

NODER: Dim ond 20% o gilfachau ym mhob maes parcio arhosiad hir fydd ar gael ar gyfer pob math o drwydded; bydd trwyddedau yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd yr holl geisiadau eraill yn mynd ar restr aros.

Mae trwydded yn ddilys ar gyfer un cerbyd yn unig ac ni fyddai'n gwarantu y bydd lle ar gael. Os bydd y maes parcio yn llawn a bod deiliad y drwydded yn defnyddio maes parcio gwahanol, byddai'n rhaid cadw at amodau'r maes parcio hwnnw a thalu'r ffi briodol.

Trwydded Neuadd y Dref, Yr Wyddgrug

Mae maes parcio Neuadd y Dref (Yr Wyddgrug) yw'r unig le yn Sir y Fflint lle rydym yn gweithredu trwyddedau parcio ceir.

Mae maes parcio Neuadd y Dref, oddi ar Ffordd yr Iarll (CH7 1AB ) ar gyfer deiliaid trwydded yn unig. Mae tâl blynyddol, £300 yn prynu un gofod wedi’i rifo i chi y gallwch gael disgiau aml drwydded ar ei gyfer e.e. ar gyfer cerbydau eraill yn eich teulu neu eich busnes.

Trwyddedau ar gyfer cerbydau da byw sy'n mynychu Marchnad Arwerthiant yr Wyddgrug

Gall J. Bradburne Price & Co (yr Arwerthwyr sy'n rheoli'r farchnad) gyhoeddi trwydded am ddim i gwsmeriaid y farchnad da byw ar gais. Mae trwyddedau yn ddilys ar ddiwrnodau marchnad da byw yn unig ar gyfer parcio cerbydau da byw yn y mannau parcio wedi’u rhifo a ddyrannwyd ym Maes Parcio Lôn y Cariadon, Yr Wyddgrug. I gael trwydded ffoniwch 01352 753873 neu ymweld â'u swyddfa yn Stryd Caer, Yr Wyddgrug. Os yw'r gofod a neilltuwyd ar gyfer eich math chi o drwydded yn llawn mae'n rhaid i chi brynu tocyn talu ac arddangos.

Rhybudd

Gellir defnyddio trwyddedau ar gyfer y maes parcio dynodedig yn unig.  Os byddwch yn methu â dilyn y telerau ac amodau byddwch yn derbyn Hysbysiad o Gosb Ariannol o £70 neu £50

Gwybodaeth mwy:
Ffon 01352 701234

Anfonwch ymholiad ar-lein