Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd > Diogelwch y ffyrdd

Diogelwch y ffyrdd

lwybrau cerdded i'r ysgol

Asesiad risg o lwybrau cerdded i'r ysgol - rhieni

Asesiad risg o lwybrau cerdded i'r ysgol - dysgwyr

Gyrwyr

Beicwyr

  • Cyn i chi feicio i unrhyw le gofalwch eich bod yn gwybod sut i gadw’n ddiogel (ffenestr newydd).
  • Mae'r Uned Diogelwch Ffyrdd yn cynnig cylch Hyfforddiant ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6.

Gyrru’n ddiogel ar gefn beic modur

Cerddwyr

Cysylltwch â ni

Ein horiau agor yw 9.00 a.m. tan 5.00 p.m. o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Uned Diogelwch ar y Ffyrdd, Depot Alltami, Alltami, Sir y Fflint. CH7 6LG
Ebost: Road.Safety@flintshire.gov.uk
Ffôn: 01352 704529 / 01352 704497