Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Canolfannau Ailgylchu Cartref

Canolfannau Ailgylchu Cartref

Gostwng tirlenwi – rhowch i elusen!

Mae’r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws. Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.

Rydym ni’n darparu rhwydwaith o 5 o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref sy’n galluogi trigolion i ailgylchu gwastraff o’u cartrefi.    

 

Oriau Agor

Bwcle, Maes Glas, Yr Wyddgrug, Sandycroft & Rockliffe ailgylchu canolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Dydd Nadolig yw’r unig ddiwrnod nad ydyn nhw ar agor.

**Bydd y mynediad olaf 10 munud cyn yr amser cau**

 • 1 Hydref i 31 Mawrth (Hydref/Gaeaf)
  9am i 5pm
 • 1 Ebrill i 29 Medi (Gwanwyn/Haf)
  10am i 6pm 

Lleoliadau

 • Bwcle - Globe Way, Bwcle CH7 3LY
 • Maes Glas – Parc Busnes Maes Glas, Rhif 2, Maes Glas CH8 7GJ
 • Yr Wyddgrug – Ffordd Nercwys, Nercwys, yr Wyddgrug CH7 4ED
 • Sandycroft - Prince William Avenue, Deeside, CH5 2QZ
 • Rockliffe - Chester Road, Oakenholt, CH6 5SF (Agor 8 Hydref 18)

Banciau ailgylchu lleol

Mae 23 o fanciau ailgylchu lleol ger siopau (neu dafarndai) lle gallwch chi ailgylchu TetraPak, eitemau trydanol bychan, tecstilau/esgidiau ac ati. Dewch o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf 

Y math o wastraff rydym ni’n ei dderbyn

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu) 

Rhaid bod y gwastraff wedi dod o eiddo domestig. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff masnachol neu fusnes.
Calor & Biwtan i'w cymryd i'r ddeliwr agosaf.

Pryd mae angen trwydded?

Nid oes angen trwydded ar geir ac ôl-gerbydau echel sengl. Mae angen trwydded ar faniau, ôl-gerbydau echel ddwbl a cherbydau mawr eraill. Mae’r drwydded yn rhad ac am ddim.

Trwyddedau cerbydau – mwy o wybodaeth a gwneud cais

Hygyrchedd

Os oes angen, gall staff y safleoedd roi cymorth i chi gario gwastraff o’ch cerbyd i’r sgipiau.  

Amodau

 • Peidiwch â gadael eich gwastraff tu allan i’r canolfannau ailgylchu neu fanciau ailgylchu. Gellir eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
 • Rhaid eich bod yn byw yn Sir y Fflint i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu. Yn yr un modd, ni fydd awdurdodau cyfagos yn derbyn gwastraff gan drigolion Sir y Fflint.
 • Ni dderbynnir gwastraff masnachol.