Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor

Treth Cyngor a Budd-daliadau

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Budd-dal Tai

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu rhent ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich rhent i gyd neu ran ohono.

Ffurflen Treth Cyngor

Ffurfflen am Treth Cyngor

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor

Universal Credit

Universal Credit provides financial support for low-income households and it replaces the following benefits; Housing Benefit, Income Support, Job Seekers Allowance, Employment and Support Allowance, child Tax Credit and Working Tax Credit.

Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol

Cyfrifiannell i helpu i reoli eich gwariant

E-Notifications Registration

E-Notifications are the new way to receive your Housing Benefit and Council Tax Reduction award letter. Instead of getting a traditional paper notification we will send your documents by e-mail.

E-filio

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Housing Benefit and Council Tax Reduction calculator

lleihau'r dreth gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Council Tax Calculator

Cyfrifiannell Treth Cyngor