Alert Section

Canolfannau Busnes Sir Fflint


 Mae Canolfannau Busnes Dyfrdwy a Maes Glas yn cynnwys 140 o swyddfeydd a gweithdai gwarchodol yn amrywio mewn maint o unedau bach i weithfeydd diwydiannol mawr. Mae’r Canolfannau wedi'u cynllunio i annog pobl i ddechrau busnesau newydd, datblygu twf a chynaliadwyedd trwy gefnogaeth hollol addas a chyfrinachol gan y gwasanaethau Datblygu Busnes ar y safle.

Mae Canolfannau Busnes Sir Fflint yn darparu cefnogaeth i’r Sir drwy Siop-Un-Stop sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynglŷn â  chefnogaeth arbenigol a TG i fusnesau sy’n bodoli eisoes a mentrau newydd sy’n dechrau. Rydym hefyd yn eu cyfeirio at wasanaethau'r Cyngor a phartneriaid priodol gan gynnwys ffynonellau cymorth ariannol, adrannau Diogelu’r Cyhoedd, Cynllunio, Caffael ac Iechyd yr Amgylchedd.

Mae gwasanaethau a chyfleusterau eraill y Canolfannau Busnes yn cynnwys:

 • Gwasanaeth busnes siop-un-stop
 • Swyddfeydd a gweithdai wedi eu rheoli
 • Telerau cytundeb i mewn-yn-hawdd allan-yn-hawdd
 • Costau a gwasanaeth rhentu cystadleuol
 • Gweithle o ansawdd o £50 y mis gyda chefnogaeth busnes llawn ar y safle
 • Gwasanaethau gweinyddiaeth a derbynfa
 • Amgylcheddau proffesiynol
 • Ystafell gyfarfodydd, hyfforddiant a chynadleddau bwrpasol
 • Cyfleusterau arlwyo ar y safle
 • Lleoliadau canolog
 • Digonedd o leoedd parcio gyda rhwydweithiau trafnidiaeth cyhoeddus yn ymyl
 • Cyfleusterau Swyddfa Pell
 • Cyfleusterau swyddfa rhithwir

Am wybodaeth bellach:

Ffôn: 01352 703055

E-bost: ValuationandEstates@siryfflint.gov.uk