Cysylltu â Ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

 

Fy Nghyfrif

Bydd Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi gael mynediad i ran o'n gwefan a fydd yn cynnwys gwybodaeth sydd o ddiddordeb personol i chi a bydd modd i chi addasu'r cynnwys i gyd-fynd a'ch dymuniadau a'ch diddordebau unigol chi.

Accessibility Statement for Flintshire County Council

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Cyngor Sir y Fflint

Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion

Ydych chi am ganmol gweithiwr neu fynegi pryder am wasanaeth? Mae'r adran hon yn egluro sut. i wneud hynny.

Sir y Fflint yn Cysylltu

Amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus o dan yr un to yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu

Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid

Polisi Gwasanaeth Cwsmeriaid

Eich Cyngor

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.

Manylion Am Bob Ysgol

Manylion Cyswllt pob ysgol

Polisi Cwcis

Manylion ein polisi cwcis

Lawrlwytho ap Sir y Fflint

Oes angen i chi roi gwybod am broblem, cael gafael ar wybodaeth leol neu roi gwybod i ni am rywbeth? Nawr gallwch lawrlwytho ein Ap!

Ymholiadau Cyffredinol

Sut i gysylltu â'r Cyngor os oes gennych ymholiadau cyffredinol, gan gynnwys rhifau ffôn defnyddiol

Cyfryngau Cymdeithasu

Ymunwch â'n grwpiau Facebook a Twitter i ymgysylltu â'r Cyngor

Y tu allan i oriau arferol

Sut i gysylltu â'r Cyngor pan fydd ein swyddfeydd ar gau ac argyfwng gwirioneddol wedi digwydd.

Cyfeiriadau Swyddfa'r Cyngor

Cyfeiriadau llawn a rhifau ffôn gwahanol swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint gan gynnwys mapiau'n dangos lleoliad yr adeiladau.

Gwasanaethau Cyngor Yn Ystod Tywydd Garw

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyngor am wasanaethau allweddol y Cyngor a chysylltiadau eraill a allai fod yn ddefnyddiol yn ystod cyfnodau o dywydd garw.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Gellir dod o hyd i Hysbysiadau Cyhoeddus yn unol ag Adran 17(3) o Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 yma.