Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Cyngor Sir y Fflint


Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd digidol ar gyfer pobl gydag anableddau. Rydym yn gwella’r profiad i ddefnyddwyr yn barhaus ac yn cymhwyso’r safonau hygyrchedd perthnasol.

Statws Cydymffurfio

Mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) yn diffinio gofynion ar gyfer dylunwyr a datblygwyr i wella hygyrchedd ar gyfer pobl gydag anableddau. Mae’n diffinio tri lefel o gydymffurfiad: Lefel A, Lefel AA a Lefel AAA. Mae SiryFflint.gov.uk yn cydymffurfio’n rhannol gydag WCAG 2.1 lefel AA.  Mae cydymffurfio’n rhannol yn golygu nad yw rhai darnau o’r cynnwys yn cydymffurfio’n llawn â’r safonau hygyrchedd.

Ystyriaethau hygyrchedd ychwanegol

Er mai ein nod yw cydymffurfiaeth WCAG 2.1 Lefel AA, rydym hefyd wedi cymhwyso rhai o feini prawf lefel AAA: Defnyddir delweddau o destun ar gyfer dibenion addurniadol yn unig. Nid yw ail-awdurdodi ar ôl i sesiwn ddod i ben yn achosi i’r data gael ei golli.

Adborth

Croesawn eich adborth ar hygyrchedd SiryFflint.gov.uk. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd:

 

Ymdrechwn i ymateb i’ch adborth  o fewn 5 diwrnod busnes.

Cydweddoldeb gyda phorwyr gwe a thechnoleg gynorthwyol

Flintshire.gov.uk is designed to be compatible with the following assistive technologies:

 • Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge, IE11
 • Hygyrch gyda llechi. Esiamplau yn cynnwys llechi Kindle (Silk Browser), Apple iPad, Android a Windows
 • Hygyrch gyda dyfeisiau symudol

Nid yw SiryFflint.gov.uk yn cydweddu gyda:

 • Phorwyr gwe sydd yn hŷn na’r 3 prif fersiwn neu systemau symudol sy’n hŷn na 5 mlynedd
 • Ni argymhellir defnyddio fersiynau hŷn o IE (IE10, 9, 8, 7) am resymau diogelwch a hygyrchedd

Manylion Technegol

Mae hygyrchedd SiryFflint.gov.uk yn dibynnu ar y technolegau canlynol i weithio gyda chyfuniad penodol o borwr gwe ac unrhyw dechnolegau cynorthwyol neu ategion sydd wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Dibynnir ar y technolegau hyn er mwyn cydymffurfio â’r safonau hygyrchedd a ddefnyddir.

Cyfyngiadau a dewisiadau amgen

Er gwaethaf ein ymdrechion i sicrhau hygyrchedd SiryFflint.gov.uk, efallai y bydd rhai cyfyngiadau. Isod mae disgrifiad o gyfyngiadau a datrysiadau posibl. Cysylltwch â ni os ydych yn dod ar draws broblem sydd heb gael ei restru isod.

Cyfyngiadau SiryFflint.gov.uk:

 1. Problemau cyferbynnedd lliw PDF: Mae gan rai PDF’s broblemau cyferbynnedd lliw, megis delweddau wedi’u sganio. Mewn rhai achosion efallai nad oes gennym fynediad at y ddogfen wreiddiol er  mwyn addasu’r cyferbynnedd lliw. Hefyd, ni allwn newid cyferbynnedd lliw ar PDF’s penodol megis delweddau o ddogfennau wedi eu sganio. Rydym yn newid problemau cyferbynnedd lliw lle bynnag gallwn ni, ac hefyd yn ceisio olrhain y dogfennau gwreiddiol.  Cysylltwch â ni os ydych yn dod ar draws problem.
 2. Delweddau: Efallai nad yw rhai delweddau yn dod gyda thestun amgen gan fod rhai delweddau yn cael eu defnyddio ar gyfer dibenion addurniadol yn unig ac nad ydynt yn darparu unrhyw wybodaeth i ddefnyddwyr y wefan.  Rydym yn monitro negeseuon e-bost ac adborth y wefan am unrhyw broblemau gyda’r wefan.  Cysylltwch â ni os ydych yn dod ar draws problem.

Dull asesu

Mae Adroddiadau Cyfredol o ran Cydymffurfio â Hygyrchedd ar gael ar gais.


Lluniwyd y datganiad hwn ar 28 Medi 2020 gan ddefnyddio’r Adnodd Creu Datganiad Hygyrchedd W3C