Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

F
 • Farchnad Yr Wyddgrug

  Mae marchnad stryd wedi bod yn yr Wyddgrug ers y canol oesoedd a hon yw'r farchnad fwyaf a'r orau yng ngogledd Cymru a'r Gororau hyd heddiw.

 • FastTrack

  FastTrack - dyma ein rhaglen taliadau cynnar newydd i gyflenwyr

 • FastTrack

  Arweiniad, cyngor a chymorth yn berthnasol i'r rhaglen LlwybrCarlam newydd

 • Ffelt mewn Natur

 • Ffioedd

  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

 • Ffioedd a Thaliadau

  Ffioedd a Thaliadau gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint

 • Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru

  Ffioedd cyfredol ar gyfer y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint

 • Ffliw Adar

  Diweddariad ar gyfyngiadau Ffliw Adar.

 • Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint

  Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint

 • Fforwm Sirol

  Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 • Fforwm Sirol

  Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

 • Fframwaith Rheoli Risg

  I gael gwybod mwy am y Fframwaith Rheoli Risg.

 • Ffrwydron trwydded

  Rhaid i fusnes gael trwydded neu fod wedi'i gofrestru i storio ffrwydron, gan gynnwys tân gwyllt a gedwir er mwyn eu gwerthu

 • Ffrydio yn fyw a Recordio Cyfarfodydd

  Ffrydio byw a chyfarfodydd wedi'u recordio.

 • Ffurflen Addewid Hinsawdd

  Ffurflen Addewid Hinsawdd

 • Ffurflenau Adrethi Busnes

  Ffurflen am Adrethi Busnes

 • Ffurflenni Budd-daliadau

  Mae ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-Dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni Taliadau Dewisol Tai

 • Ffurflenni Budd-daliadau

  Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai, Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Gwisg Ysgol a ffurflenni TDT

 • Ffurflenni Treth Cyngor

  Ffurflenni ar gael ar gyfer Treth y Cyngor.

 • Ffyrdd a Theithio

  Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

 • Ffyrdd wedi'u Mabwysiadu

  Darganfyddwch a yw ffordd yn Sir y Fflint wedi cael ei mabwysiadu gan y Cyngor fel awdurdod priffyrdd (neu Lywodraeth Cymru yn achos cefnffordd).

 • Free School Meal Application Form

  Free school meals will be provided for pupils whose parents receive: Universal Credit, Income Support, Income Based Jobseekers Allowance, Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999, Income-related Employment and Support Allowance, Child Tax Credit - provided they are not entitled to Working Tax Credit and their annual income does not exceed £16,190.

 • FSM Payment

  Set up FSM payments

 • Fwriad i Waredu Man Agored Cyhoeddus

  Adran Hysbysiadau

 • Fy Nghyfrif

  Bydd Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi gael mynediad i ran o'n gwefan a fydd yn cynnwys gwybodaeth sydd o ddiddordeb personol i chi a bydd modd i chi addasu'r cynnwys i gyd-fynd a'ch dymuniadau a'ch diddordebau unigol chi.

 • Fy Nghynghorydd

  Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.