Yn ôl i'r gwaith gyda ReAct


Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu swyddi i ennill sgiliau newydd ac yn annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithwyr sydd wedi colli eu gwaith.

Am ragor o wybodaeth darllenwch daflen ReAct. 

Sut ydw i’n gwneud cais? 

Gallwch ffonio Porth Sgiliau i Oedolion ar 0800 028 4844 neu siarad â rhywun yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol neu’r Ganolfan Byd Gwaith. Gallwn gynnig cyngor cyfeillgar ac arbenigol ar yrfaoedd a hyfforddiant ac rydym ni wrth law i’ch helpu chi wneud cais i ReAct. Bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth swyddogol o’ch oed, cyfeiriad, rhif yswiriant gwladol a’ch hawl gyfreithlon i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig. Gyda’n cymorth ni, mae’n broses hawdd iawn.