Alert Section

Polisi Preifatrwydd


Gyda’ch caniatâd chi, bydd eich data’n cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol; i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau i ddod, rhwydweithio a gwybodaeth fusnes. Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol er mwyn cymryd camau ar eich cais gan gynnwys eich busnes yn y cylchrediad hwn. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon gydag unrhyw 3ydd parti oni bai eich bod yn ein caniatáu i wneud hynny.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data drwy gydol oes eich busnes neu hyd nes y byddwn yn derbyn hysbysiad nad ydych bellach yn dymuno cael eich cynnwys yn y cylchrediad hwn. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio er mwyn lledaenu gwybodaeth fusnes a allai fod o ddiddordeb i chi. Mae hawl gennych i optio allan o’r cyfathrebiad hwn ar unrhyw bryd drwy ddefnyddio’r dewis Datdanysgrifio.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx