Alert Section

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau


Gweithredwyd y grant ar sail y cyntaf i'r felin. Yn anffodus, mae'r grant bellach wedi'i ymrwymo yn llawn ac nid oes unrhyw geisiadau pellach yn cael eu hystyried.