Alert Section

Cynllun Glannau Dyfrdwy


Mae Cynllun Glannau Dyfrdwy yn nodi sut y gellir gwireddu dyheadau twf gogledd Cymru ac ardal Mersi a’r Ddyfrdwy ac, yn bwysicach fyth, yn nodi sut y gellir harneisio’r dyheadau er budd trigolion lleol. Mae’r potensial ar gyfer twf economaidd yng Nglannau Dyfrdwy yn un gwirioneddol sydd ac ar gael i ni fanteisio arno heddiw. Mae'r cynllun yn cynnwys ymrwymiad ar y cyd i droi Glannau Dyfrdwy yn ganolfan ar gyfer twf.

Cynllun Glannau Dyfrdwy