Alert Section

Dolenni defnyddiol i fusnesau


Cysylltiadau defnyddiol i wefannau allanol sy’n darparu gwybodaeth ychwanegol am fusnes.


Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – canllaw i fusnesau
Ydych chi’n gweithio i chi’ch hun?  Oes gennych chi gwestiynau am drethi, Yswiriant Gwladol, cofnodion busnes a threuliau?  Os felly, rhowch gynnig ar y cwrs e-ddysgu CaThEM.  Mae’n cymryd tua 1 ½ awr i’w gwblhau ond gellir ei rannu’n adrannau i’ch helpu gam wrth gam.

Ydych chi’n chwilio am gyngor?  Gall y canllaw trethi ar-lein i fusnesau bach eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir yn gyflym.  Cliciwch ar destun am fwy o wybodaeth.


Busnes, yr economi ac arloesi: Llywodraeth Cynulliad Cymru 
Rydym yn gweithio ar ran pobl Cymru drwy ysgogi mwy o fusnesau cystadleuol i sefydlu mewn cymunedau bywiog.


Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) 
Mae’r Adran yn dwyn swyddogaethau’r hen adran Masnach a Diwydiant ynghyd,  gan gynnwys cyfrifoldebau dros gynhyrchiant, cysylltiadau busnes, ynni, cystadleuaeth a defnyddwyr, gyda’r Weithrediaeth Rheolaeth Well (BRE), a fu gynt yn rhan o Swyddfa’r Cabinet.


Ffederasiwn Busnesau Bach 
Gyda dros 180,000 o aelodau, y Ffederasiwn Busnesau Bach yw llais busnesau bach.


https://businesswales.gov.wales/
Gwasanaeth ar-lein Llywodraeth Cymru i fusnesau Cymru


 

Cronfa Wybodaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau
Gyda llawer o gyngor am amrywiaeth o destunau gwahanol.