Alert Section

Prentisiaethau yn Sir y Fflint


Prentisiaethau yn Sir y Fflint


Mae Sir y Fflint mewn Busnes yn cydnabod pa mor bwysig yw gweithlu profiadol i fusnes llwyddiannus.  Maent hefyd yn gwerthfawrogi pa mor anodd yw recriwtio a chadw pobl leol gyda’r sgiliau angenrheidiol.

Drwy Sir y Fflint mewn Busnes, mae’r Cyngor yn cefnogi busnesau lleol i ymateb i’r bwlch hwn mewn sgiliau a helpu i sicrhau fod yr economi leol yn tyfu drwy recriwtio prentisiaid. 

Mae Sir y Fflint mewn Busnes yn gweithio mewn partneriaeth â Picture House Films i gynhyrchu ffilm fer sy’n rhoi gwybodaeth ac yn dangos manteision prentisiaethau.