Alert Section

Sut i gynllunio ar gyfer argyfwng busnes


 

Cynllunio ar gyfer Parhad eich Busnes  

Mae Cynllunio ar gyfer Parhad eich Busnes yn golygu rhagweld argyfwng a allai effeithio ar eich busnes a pharatoi cynlluniau i ofalu y bydd eich busnes yn parhau i weithredu mewn argyfwng.  Rhestr Wirio i Fusnesau a Sefydliadau Lleol.

Mae'n bwysig mewn argyfwng, boed hwnnw'n argyfwng sydd wedi'i achosi gan ddyn neu'n argyfnwg naturiol, fod cynifer o fusnesau â phosibl yn parhau i weithredu. 

Rhestr Wirio i Fusnesau a Sefydliadau Lleol (ffenestr newydd)

Gynllunio Parhad Busness. Bethi'w wneud a ble i fynd igael help.