Alert Section

Bwydydd anifeiliaid trwydded


Rhaid i fusnesau sydd yn ymwneud â chynhyrchu bwydydd anifeiliaid, er enghraifft, mewnforwyr, gwerthwyr, cynhyrchwyr a chymysgwyr, cludwyr a busnesau storio bwyd gael eu cymeradwyo neu eu cofrestru gan yr awdurdod lleol yn unol â thelerau Rheoliadau Hylendid Bwyd (183/2005) yr UE os ydynt am barhau i dyfu cnydau ar gyfer bwydydd anifeiliaid, cludo neu storio bwydydd anifeiliaid neu fwydo anifeiliaid ar gyfer y gadwyn fwyd ddynol.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 08454 04 05 06 (Cyngor i ddefnyddwyr)

Ffôn: 01352 703181 (Ymholiadau busnes a materion eraill)

Ffacs: 01352 703192

Ysgrifennwch at: Gwasanaeth Safonau Masnach, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Ewch i: Fynedfa 3, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk

Oriau agor ein swyddfa yw 8.30am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener