Alert Section

Ffrwydron trwydded


Rhaid i fusnes gael trwydded neu fod wedi’i gofrestru i storio ffrwydron, gan gynnwys tân gwyllt a gedwir er mwyn eu gwerthu. Mae’n rhaid i ymgeiswyr weithredu rhagofalon diogelwch llym ac mae cyfyngiadau ar werthu tân gwyllt i’r rhai o dan oed.

At hyn, cyfyngir gwerthiant tân gwyllt i 3 wythnos o gwmpas noson tân gwyllt ac i ychydig ddyddiau cyn Calan. Rhaid i unrhyw un sydd am werthu tân gwyllt ar adegau gwahanol i’r dyddiadau penodedig wneud cais am drwydded arbennig i’r Gwasanaeth Safonau Masnach.


Cysylltwch â:

Ffôn: 01352 703181 (Ymholiadau Busnes a Materion eraill)

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk

Ysgrifennwch at: Gwasanaeth Safonau Masnach, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Ewch i: Fynedfa 3, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug - Oriau agor ein swyddfa yw 8.30am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener