Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint


Mae’r Gymdeithas Landlordiaid Cenedlaethol yn cynnal Fforwm Landlordiaid Sir y Fflint ddydd Mercher, 11 Hydref.    Bydd y digwyddiad a gynhelir yn y Celtic Arms, Llaneurgain yn dechrau am 5.30pm ac yn gorffen am 8.00pm.  


Os ydych chi’n landlord ac yn rhentu eiddo yn Sir y Fflint yna mae’r digwyddiad hwn i chi.

Bydd siaradwyr yn cynnwys:

 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Credyd Cynhwysol
 • Cyngor Sir y Fflint
  • Cefnogi Tenantiaid gyda Chredyd Cynhwysol a Diwygiadau Lles
  • Iechyd yr Amgylchedd
  • Gwasanaethau Cefnogaeth Tai
  • Cartrefi Gogledd-Ddwyrain Cymru 

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig felly os hoffech fynychu e-bostiwch welfarereformresponse@flintshire.gov.uk i sicrhau lle erbyn dydd Llun, 9 Hydref 2017.