Alert Section

Cyngor i fusnesau - safonau masnach


Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim lle mae swyddogion hyfforddedig yn rhoi cyngor a chanllaw i holl fasnachwyr Sir y Fflint i'w helpu i gydymffurfio â'r deddfwriaeth yr ydym yn ei gorfodi.

Rydym yn:

  • anelu at sicrhau amgylchedd masnachu diogel a theg i ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd
  • gorfodi'r gyfraith a rheoliadau sy'n rheoli nwyddau a gwasanaethau yr ydym i gyd yn eu prynu, eu hurio neu eu gwerthu
  • hyrwyddo arferion masnachu teg, diogel a gonest yn Sir y Fflint
  • mae gennym ddyletswydd statudol i orfodi ystod eang o ddeddfau defnyddwyr i roi help a chyngor i fusnesau a defnyddwyr
  • gorfodi deddfwriaeth amddiffyn defnyddwyr gan gynnwys nwyddau anniogel, disgrifiadau cynnyrch, pwysau byr ac ati ac mae gennym bwerau i sicrhau bod pobl yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Edrychwch ar Safonau Masnach - Siarter Busnes (PDF 90KB ffenestr newydd) am fwy o wybodaeth.  Mae'r siarter hwn yn esbonio'r Gwasanaeth Safonau Masnach sydd ar gael i fusnesau Sir y Fflint.

Taflenni cyngor i fusnesau

Mae gan Safonau Masnach Sir y Fflint daflenni am ystod eang o bynciau i'ch cynghori a'ch hysbysu chi a'ch busnes.  Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am unrhyw bwnc Safonau Masnach penodol yr hoffech gael mwy o wybodaeth amdano.

Am ystod o daflenni cyngor i fusnesau ar-lein, edrychwch ar y gwefannau canlynol:

Egwyddor yr Awdurdod Cartref

Mae Egwyddor yr Awdurdod Cartref yn galluogi awdurdodau lleol i weithio gyda busnesau i roi gwasanaethau Safonau Masnach a Gorfodi Bwyd cyson a chydgysylltiedig ar draws y DU.  Mae'n cynorthwyo'r busnesau hynny ag allanfeydd mewn mwy nag un awdurdod lleol ac sy'n dosbarthu nwyddau a/neu wasanaethau y tu hwnt i ffiniau un awdurdod lleol.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 08454 04 05 06 (Cyngor i ddefnyddwyr)

Ffôn: 01352 703181 (Ymholiadau busnes a materion eraill)

Ffacs: 01352 703192

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk 

Ysgrifennwch at: Y Gwasanaeth Safonau Masnach, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Ewch i: Mynedfa 3, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

Oriau agor y swyddfa yw 8.30am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwene