Alert Section

Cynllun prynu'n hyderus y fasnach geir


PRYNU GYDA HYDER:

Mae’n aml yn anodd i ddefnyddwyr wybod pan maent yn delio â masnachwyr cyfrifol neu un o'r gyfran fach o fasnachwyr twyllodrus.

Mae CSFf wedi ymuno ag Awdurdodau Cyfagos Gogledd Cymru ac rydym yn gweithio mewn cydweithrediad i greu llyfrgell o aelodau, yn ein portffolio Prynu Gyda Hyder Gogledd Cymru. Rydym yn gobeithio cael ystod eang o fasnachwyr fel aelodau. Fel y gall preswylwyr a busnesau Sir y Fflint elwa o’r cynllun.

Nod y cynllun yw darparu cofrestr i ddefnyddwyr allu chwilio trwyddi pan maent yn edrych am fasnachwr, bydd hyn yn rhoi mwy o hyder i ddefnyddwyr wrth edrych am fasnachwr, gan y byddant yn gwybod eu bod wedi eu dilysu gan y safonau masnach.

Os ydych yn fusnes yn Sir y Fflint ac yr hoffech fwy o wybodaeth am y cynllun, neu os hoffech wneud cais i fod yn aelod, cliciwch ar y ddolen gyswllt am fwy o fanylion neu cysylltwch â’r Adran Safonau Masnach ar 01352 703181. 

Neu cysylltwch â ni:

Ffôn: 08454 04 05 06 (cyngor i ddefnyddwyr)

Ffôn: 01352 703181 (ymholiadau busnes a materion eraill)

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk 

Oriau agor y swyddfa yw 8.30am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener