Alert Section

Gwastraff masnachol


Mae gwastraff a gynhyrchir gan unrhyw fath o fusnes, fel siop, gwesty, swyddfa neu adeilad yn cael ei gategoreiddio fel gwastraff masnachol.

Eich cyfrifoldebau

Mae gan fusnesau ddyletswydd gofal cyfreithiol i sicrhau bod eu gwastraff yn cael ei waredu’n gyfrifol.

Dyletswydd gofal ar gyfer gwastraff – Asiantaeth yr Amgylchedd (ffenestr newydd)

Cyngor ar wastraff busnes – Asiantaeth yr Amgylchedd (ffenestr newydd)