Alert Section

Setiau data

Setiau Data Cyngor Sir y Fflint

Business Rates Liabilities

List of Business Rates Liabilities data as at 3rd May 2022, excluding Sole Traders.

Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes

Rhestr o Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes a grëwyd rhwng 1 Chwefror 2022 a 30 Ebrill 2022