Alert Section

Setiau data

Setiau Data Cyngor Sir y Fflint

Rhwymedigaethau Ardrethi Busnes

Rhestr o ddata Rhwymedigaethau Ardrethi Busnes o'r 01/06/2024, yn eithrio Unig Fasnachwyr.

Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes

Rhestr o Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes a grëwyd rhwng 1 Awst 2023 tan 31 Hydref 2023