Setiau data

Setiau Data Cyngor Sir y Fflint

Business Rates Liabilities

Monthly List of Business Rates Liabilities data as at 1st October 2020, excluding Sole Traders.

Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes

Rhestr o Ymrwymiadau Newydd Ardrethi Busnes a grëwyd rhwng 1 Mai 2020 tan 31 Gorffennaf 2020