Parciau a chefn gwlad

Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded tywysedig, ein sgyrsiau a'n digwyddiadau i ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.

Llwybr Cyswllt Cymru - Datganiad i'r wasg a map

  • Mae’r llyfryn Crwydro Cefn Gwlad Sir y Fflint yn cynnwys 25 o’r teithiau cerdded gorau yn Sir y Fflint sy’n cwmpasu nifer o’r ardaloedd a restrir isod.  Mae hefyd yn disgrifio prif dirweddau Sir y Fflint.

Parc Gwepra
Parc Gwledig 160 acer yng Nghei Connah.  Dyma’r unig barc yn y rhanbarth efo’r fath gyfuniad cyfoethog o nodweddion. Mae gennym y lle chwarae di-dâl gorau yn y rhanbarth ar gyfer plant, dau faes pêl droed, erwau o lefydd prydferth i gerdded trwy’r coetir, pwll pysgota sy’n cael ei reoli’n dda, a Chanolfan Ymwelwyr ar gael yno i gynorthwyo, er mwyn eich helpu chi i fwynhau’ch ymweliad.

Llyfryn Darganfod Parc Gwepra

Ymuno â Chyfeillion Parc Gwepra: Facebook - Chyfeillion Parc Gwepra.  I ymuno neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Cadeirydd, Nic Sheerin ar friendsofweprepark@hotmail.co.uk neu galwch i mewn yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Gwepra.

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
Un o’r unig 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru sy’n cwmpasu 389 cilometr sgwâr o’r cefn gwlad gorau. Gwefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 

Parc Gwledig Loggerheads
Rhan o Fryniau Clwyd a Dyffryn y Dyfrdwy.  Parc sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt, treftadaeth, clogwynni calchfaen, ceunentydd coediog a glaswelltiroedd diarffordd.

Parc Gwledig Moel Famau
Y ‘Fam Fynydd’ hon yw’r copa uchaf ym mryniau Clwyd sy’n mesur 554m.  Safle hanesyddol o weundir tonnog a golyfeydd rhagorol.  Mae taith glywedol ar gael i’ch ffôn 

Amgueddfa a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas
Parc Gwledig arobryn 70 acer ym Maes Glas, ger Treffynnon.  Mae’r Ganolfan Ymwelwyr am ddim yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau i deuluoedd, teithiau cerdded, pysgota a gwylio adar. Gwefan Amgueddfa a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas 

Tir Mynediad Agored
Yn Sir y Fflint, mae'r hawliau yn cynnwys rhannau o Fryniau Clwyd a gallwch gerdded ar Gomin Bwcle a Mynydd Helygain – y naill a'r llall yn gomin trefol. Edrychwch ar derfynau diffiniol unrhyw ardal Mynediad Agored a thir mynediad arall yng Nghymru ar wefan www.naturalresourceswales.gov.uk 

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint (Rheoli parciau ac ardaloedd natur trefol y Cyngor)
Swyddfa ym Mharc Gwepra, Wepre Drive, Cei Connah. Sir y Fflint CH5 4HL
E-bost: cefngwlad@siryffllint.gov.uk
Rhif ffôn: 01352 703900

Anfonwch ymholiad ar-lein