Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Archifdy Sir y Fflint

Archifdy Sir y Fflint

Beth mae'r Archifdy yn ei wneud?

Sefydlwyd Archifdy Sir y Fflint ym 1951 a symudodd ym 1956 i’r lleoliad presennol yn yr Hen Reithordy, Penarlâg.  Mae’n adeilad cofrestredig gradd ll o’r 18fed ganrif, sy'n sefyll yn ei diroedd ei hun.
Hawarden Rectory, 1832, by Lady C. Neville Grenville (PR-763) - Rheithordy Penarlâg, 1832, gan y Fonesig C. Neville Grenville
Mae Archifdy Sir y Fflint yn ceisio cadw ein treftadaeth archifol unigryw drwy gasglu, rhestru a storio cofnodion hanesyddol o bob math fel eu bod ar gael i’r cyhoedd.

Pam mae pobl yn defnyddio'r Archifdy?

Mae pobl yn defnyddio Archifdy Sir y Fflint am nifer o resymau, yn cynnwys ymchwilio am/i mewn:

• hanes teulu

• hanes eu cartref

• hanes lleol - trefi, pentrefi, adeiladau, sefydliadau, pobl a digwyddiadau blaenllaw

• aseiniaid a thraethodau ysgol a choleg megis llyfrau ac erthyglau dyddlyfrau/cylchgronau

Sut ydw i'n ymweld â'r Archifdy?

I neilltuo sedd yn yr ystafell ymchwilio, ffoniwch 01244 532364 neu anfonwch ebost at
archives@flintshire.gov.uk, os gwelwch yn dda.

Nid oes tâl am ymweld ag Archifdy Sir y Fflint nac edrych ar gofnodion sydd i’w cael yno.

POLISȈAU:
Polisi Datblygu Casgliadau 2014 (pdf.doc 136KB ffenestr newydd)
Polisi Gwybodaeth ar Gasgliadau 2014 (pdf.doc 139KB ffenestr newydd)
Polisi Cadwraeth 2014 (pdf.doc 98.7KB ffenestr newydd)
Polisi Mynediad ar Archifau 2018 (pdf.doc 120 KB ffenestr newydd)
Polisi ar Allgymorth a Hyrwyddo 2014 (pdf.doc 106KB ffenestr newydd)
Polisi Lleoliadau Gwirfoddoli 2014 (pdf.doc 97.5KB ffenestr newydd)

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol