Catalogau a Mynegeion


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru

Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

 

CALMview - Ein Catalog Ar-lein

CALMview yw catalog ar-lein Archifdy Sir y Fflint. Mae'r catalog yn rhoi cofnod chwiliadwy eang o’n casgliadau archifol. Bwriedir i hyn fod yn gronfa ddata gynhwysfawr sy'n rhoi manylion am bob eitem sydd gennym. Ar hyn o bryd mae'n cynnwys canran uchel o'n catalogau, ac mae'r nifer hwn yn cynyddu'n gyson. Mae cyfarwyddiadau llawn ar gyfer defnyddio CALMView ar gael ar tudalen flaen y catalog.

Mynegion ar-lein i gofnodion sydd i’w cael yn Archifdy Sir y Fflint

Mynegai i Bynciau

Mynegai i Leoedd

Mynegai Enwau Personol

Mynegai’r Rhyfel byd Cyntaf 

Mynegai Cynlluniau Rheoli Adeiladu

Rhestr cofnodion a gedwir yn Archifdy Sir y Fflint

Ar gyfer rhai cofnodion, rydym wedi creu rhestrau y gellir eu llawr lwytho o’r hyn sydd gennym.  Sylwch mai rhoi trosolwg cyffredinol o’r Cofnodion mae’r rhestrau hyn.  Nid ydynt yn adysgrifau gwreiddiol. Efallai na fydd y rhestrau yn gynhwysfawr, ond byddant yn ganllaw i’n cofnodion.  Mae’r cofnodion eu hunain mewn Saesneg (os na nodir yn wahanol).  Nid yw’r mynegeion wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg.

Rhestrau o Ffotograffau wedi eu trefnu gan y Plwyf:

Plwyfi Sir y Fflint A-G (PDF.doc 725KB ffenestr newydd)
Plwyfi Sir y Fflint H-M (PDF.doc 1.04MB ffenestr newydd)
Plwyfi Sir y Fflint N-Y (PDF.doc 955KB ffenestr newydd)
Rhestr o Erthyglau yn Hanesydd Clwyd, Rhif 1., 1977 - Rhif 53, 2005 (PDF.doc 307KB ffenestr newydd
Rhestr o Erthyglau yn Hanesydd Clwyd, Rhif 54, 2006 - Rhif 74, 2016 (PDF.doc 310KB ffenestr newydd)

Rhestr o Adysgrifau’r Esgob ar Ficroffilm yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 52KB ffenestr newydd)
Rhestr o Cofnodion Cloddio Glo yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 123KB ffenestr newydd)
Rhestr o Cofnodion Diwydiant Copr yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 48KB ffenestr newydd)
Cylchgronau a Chyfnodolion yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 270KB ffenestr newydd)
Rhestr o Cofnodion Mwyndoddi Plwm yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 62KB ffenestr newydd)
Rhestr o Bapurau Newydd ar Ficroffilm yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 47KB ffenestr newydd)
Rhestr o Gofrestrau Plwyfi ar Ficroffilm yn Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 178KB ffenestr newydd)
Rhestr o Cofnodion Deddf y Tlodion, Yr Wyddgrug, D/KK/139 (PDF.doc 63KB ffenestr newydd)
Rhestr o Oriel y Gweinidogion, D/DM/1712/1 (PDF.doc 226KB ffenestr newydd)