Alert Section

Sir y Fflint Wledig


Mae Llyfrynnau Cymunedol Sir y Fflint Wledig yn dathlu hynodrwydd a nodweddion unigryw o wyth o gymunedau wledig y sir. Mae'r llyfrynnau'n dweud stori ddiddorol am y dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a naturiol a byddant yn apelio at drigolion lleol ac ymwelwyr â'r sir.

Mae'r llyfrynnau wedi eu cynhyrchu gyda chymorth gan Cadwyn Clwyd ac maent wedi derbyn cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru 2007 - 2013 sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Wledig. Yn ogystal, cafodd cymorth ariannol ei ddarparu gan Gyngor Sir y Fflint a gan gymunedau a gymodd ran.

Gweler ardal ddogfen ddefnyddiol - Gwybodaeth yn gywir ar adeg argraffu.