Alert Section

Rhandiroedd


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ValuationandEstates@flintshire.gov.uk

Papur Gwyrdd er mwyn ymgynghori ar wella argaeledd rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Y diben yw amlinellu fframwaith polisi strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer clustnodi tir i’w ddefnyddio ar gyfer rhandiroedd, a’i ddarparu, a helpu i hybu sgiliau, iechyd meddyliol a chorfforol ac i adfywio cymunedau lleol.

Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r tir sydd ar gael ar gyfer rhandiroedd a nodau ei Chynllun Gweithredu Tyfu Bwyd yn y Gymuned yn cael eu hadlewyrchu yn y cynigion a geir yn yr ymgynghoriad hwn.

Mae’r ymgynghoriad yn do di ben ar 6 Hydref 2014.