Gorfodaeth Gwastraff Ochr y Ffordd


Rydym i gyd yn ymwybodol fod yna bobl ym mhob rhan i'r Sir sydd ddim yn gwneud yr ymdrech i ailgylchu eu gwastraff.  Dydi hyn ddim yn deg ar y rhai ohonom sydd yn gwneud.  O Mawrth 1 2018 ymlaen, byddwn yn dechrau ymweld a thrigolion sy'n gadael gwastraff "ar yr ochr" gyda'u bin du i'w hannog i ailgylchu.  Os yw ein help a'n cyngor yn cael ei anwybyddu a bod pobl yn parahu i adael gwastraff "ar yr ochr", gallent gael Rhybudd Cosb Benodedig £75.

Gellir gwneud cais am fin du mwy o faint ar gyfer eich ysbwriel os oes 6 deiliad parhaol neu fwy yn byw yn yr eiddo (bydd angen gwneud asesiad).