Alert Section

Adolygiad Dynladdiad Domestig


Ambell waith mae pobl yn marw o ganlyniad i gam-drin domestig. Pan fydd hyn yn digwydd, mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â'r achos gynnal adolygiad aml-asiantaeth o’r hyn a ddigwyddodd fel y gallwn nodi beth y dylid ei newid i leihau’r risg o’r un peth yn digwydd eto yn y dyfodol.

Os oes dynladdiad domestig yn digwydd yn Sir y Fflint, mae Heddlu Gogledd Cymru yn gwneud yn siŵr bod y bobl briodol yn y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn cael gwybod cyn gynted ag sy’n bosibl. Ar ôl yr hysbysiad dechreuol hwn bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn â’r angen i gynnal Adolygiad Dynladdiad trwy ddefnyddio canllaw y Swyddfa Gartref.


Dogfennau adolygiad achos

Achos Julie

Addroddiad Adolygiad Dynladdiad Domestig Llawn - Julie

Addroddiad Adolygiad Dynladdiad Domestig Crynodeb - Julie

Achos Marie

Addroddiad Adolygiad Dynladdiad Domestig Llawn - Marie

Addroddiad Adolygiad Dynladdiad Domestig Crynodeb - Marie