Alert Section

Drosedd casineb


Trosedd casineb yw lle bydd unigolion yn cael eu targedu am eu hunaniaeth neu'r hyn y bydd rhywun yn ystyried yn wahaniaeth. Gallai fod yn weithred o drais, gelyniaeth neu wahaniaethu. Gallai dioddefwyr fod wedi cael eu bwlio, eu haflonyddu neu eu cam-drin.  Gall hyn ddigwydd yn y gweithle. 

Mae troseddau casineb yn difetha bywydau ac yn arwahanu unigolion bregus a chymunedau. Rydym yn gwybod ei fod yn digwydd ond mae’r achosion yn dal i gael eu tan-riportio. Heb i’r achosion hyn gael eu riportio, mae troseddwyr yn rhydd i barhau i ddal ati i droseddu. Rydym am i hyn newid. Rydym am i bawb annog a chefnogi pobl i siarad am droseddau casineb ac yn bwysicaf oll i’w RIPORTIO.   

Felly sut allwch chi gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb? Ein helpu ni i gyfleu’r neges drwy:  

  • Lawrlytho ein posteri a’u harddangos yn eich tafarn, clwb, siop, gweithle lleol ac unrhyw le arall y gallwch feddwl amdano
  • Os bydd unrhyw un yn dweud wrthych eu bod wedi dioddef, byddwch yn glust i wrando a cheisiwch eu hannog i riportio’r achos.
  • Os byddwch yn ei weld, riportiwch o....does dim rhaid i chi fod yn ddioddefwr er mwyn riportio digwyddiad.
  • Ymwelwch â’n tudalen Facebook  a negeseuon Twitter drwy’r wythnos gan @CSyFflint 

Dylid riportio Troseddau Casineb drwy ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101 (999 mewn argyfwng) neu linell gymorth 24 awr Cymorth i Ddioddefwyr am ddim ar 0300 30 31 982. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yn www.reporthate.victimsupport.org.uk 

Rhoi gwybod am drosedd casineb

Byddai Cyngor Sir y Fflint yn eich annog bob amser i roi gwybod am droseddau casineb, ac yn annog dioddefwyr i ffonio Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu 999 mewn argyfwng.  Fel arall, anfonwch Ffurflen Hysbysu am Drosedd Casineb at Heddlu Gogledd Cymru.  Gellir rhoi gwybod am droseddau casineb hefyd yn uniongyrchol i Gymorth i Ddioddefwyr, sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwybod am droseddau a digwyddiadau casineb ledled Cymru.  Edrychwch ar wefan Cymorth i Ddioddefwyr a llenwch eu ffurflen hysbysu gyfrinachol neu ffonio 0300 30 31 982.