Alert Section

Amserau Agor Nadolig a Flwyddyn Newydd 2023


Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Swyddfa Cyngor, Y Fflint, a Ty Dewi Sant, Ewlo

Ar gau o 5yp ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 tan 8:30yg ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.


Swyddfa Gofrestru, Plas Llwynegrin, Yr Wyddgrug

Bydd y Swyddfa Gofrestru yn cau am 3:30yp, ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 gyda llai o oriau gwasanaeth, nes 9:30yb ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024, gan agor yn ôl yr angen i gofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau.

Gellir gwneud apwyntiadau drwy ffonio’r Swyddfa Gofrestru ar 01352 703333.


Llyfrgelloedd / Canolfannau Hamdden

Ewch i wefan Aura Cymru i weld oriau agor.


Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu

 • Y Fflint: Fe fydd y swyddfa ar agor rhwng 9.00yb a 4.30yp ddydd Mercher 27 Rhagfyr 2023 tan ddydd Gwener 29 Rhagfyr 2023.
 • Bwcle: ar gau o 4:30yp ddydd Iau 21 Rhagfyr 2023 tan 9yb ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.
 • Yr Wyddgrug: ar gau o 4:30yp ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 tan 9yb ddydd Mercher 3 Ionawr 2024.
 • Cei Connah: ar gau o 4:30yp ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 tan 9yb ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.
 • Treffynnon: ar gau o 4:30yp ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 tan 9yb ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Nid oes casgliadau wedi’u trefnu ar gyfer Dydd Nadolig na Dydd Calan.

Cyfeiriwch at y calendar casglu gwastraff i weld y trefniadau amgen.

Bydd ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ar agor pob dydd yn ystod y gwyliau ac eithrio Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Gweler yr amseroedd agor isod.


Canolfannau Ailgylchu Cartref

I weld lle mae’r Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu yn eich arda cliciwch yma.

Am oriau agor y Nadolig gweler isod:

 • Noswyl Nadolig – 24 Rhagfyr – 9yb – 4:30yp
 • Dydd Nadolig – 25 Rhagfyr – AR GAU
 • Gwyl San Steffan – 26 Rhagfyr – AR GAU
 • 27 Rhagfyr – 9yb – 5yp
 • 28 Rhagfyr – 9yb – 5yp
 • 29 Rhagfyr – 9yb – 5yp
 • 30 Rhagfyr – 9yb – 5yp
 • Nos Calan – 31 Rhagfyr – 9yb – 4:30yp
 • Dydd Calan – 1 Ionawr – AR GAU

Y mynediad olaf i’r safle fydd 15 munud cyn yr amser cau.

Gweler yr amseroedd agor isod. Bydd oriau agor arferol yn ailddechrau ddydd Mawrth, 2 Ionawr.


Rhifau cyswllt ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor mewn argyfwng tu allan i oriau swyddfa

Gwasanaethau Tai, Eiddo neu Wasanaethau Stryd: 01267 224911

Gwasanaethau Cymdeithasol: 0345 053 3116