Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Sir y Fflint yn Cysylltu

Sir y Fflint yn Cysylltu

Newyddion diweddaraf Awst 2019:
Hysbysiad Cwsmer - Ciosgau Talu

Newyddion diweddaraf 26/10/18:
Mae’r ciosgau talu yn Ganolfan Sir y Fflint yn Cysylltu Fflint a Cei Connah yn y broses o gael eu huwchraddio, ac nid oes modd iddynt gymryd taliadau cerdyn dros dro.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Gellir gwneud taliadau cerdyn arlein, fel arall gallwch siarad â chynghorydd yn y Ganolfan a all eich helpu i wneud taliadau ar-lein, taliadau ffôn neu gymorth i osod debyd uniongyrchol.

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod a Chyngor Sir y Fflint, Heddlue Gogledd Cymru, y Ganolfan Waith a mwy a sefydliadau partner eraill ynghyd, i ddarparu gwasanaethu o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy'n ei chael hi'n anodd cael mynediad at wasanaethu ar-lein neu ar y ffon. 

Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un o'n Ymgynghorwyr Gwasanaethu Cwsmeriaid hyfforddedig am ystod o wasanaethau'r cyngor.

Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yng Bwcle, Nghei Connah, Y Fflint, Treffynnon, a'r Wyddgrug.  

Cyfeiriad swyddfa ac oriau agor

 

Doleg i wefan Coleg Cambria

Doleg i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Doleg i wefan Jobcentre Plus