Sir y Fflint yn Cysylltu


Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y “cyfnod atal byr” cenedlaethol, bydd Canolfannau Sir Y Fflint Yn Cysylltu sydd wedi eu lleoli mewn llyfrgelloedd yn cau am bythefnos ar ddydd Gwener, 23 Hydref.

Bydd Canolfannau Bwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug yn CAU am 4:30pm dydd Gwener, 23 Hydref ac yn ailagor am 9am dydd Llun, 9 Tachwedd. 
 

Bydd Canolfannau y Flint a Threffynnon yn aros ar AGOR rhwng 9am a 4.30pm drwy gydol y cyfnod clo byr.

Yn ystod y trefniadau dros dro rydym yn annog preswylwyr i gael mynediad at wasanaethau ar-lein.  Fel arall gallwch gysylltu â ni ar 01352 752121.

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod a Chyngor Sir y Fflint, Heddlue Gogledd Cymru, y Ganolfan Waith a mwy a sefydliadau partner eraill ynghyd, i ddarparu gwasanaethu o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy'n ei chael hi'n anodd cael mynediad at wasanaethu ar-lein neu ar y ffon. 

Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un o'n Ymgynghorwyr Gwasanaethu Cwsmeriaid hyfforddedig am ystod o wasanaethau'r cyngor.

Mae canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu yng Bwcle, Nghei Connah, Y Fflint, Treffynnon, a'r Wyddgrug.  

Cyfeiriad swyddfa ac oriau agor

 

Doleg i wefan Coleg Cambria

Doleg i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Doleg i wefan Jobcentre Plus