Alert Section

Sir y Fflint yn Cysylltu


Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod a Chyngor Sir y Fflint, Heddlue Gogledd Cymru, y Ganolfan Waith a mwy a sefydliadau partner eraill ynghyd, i ddarparu gwasanaethu o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy'n ei chael hi'n anodd cael mynediad at wasanaethu ar-lein neu ar y ffon. 

Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un o'n Ymgynghorwyr Gwasanaethu Cwsmeriaid hyfforddedig am ystod o wasanaethau'r cyngor:

 • Tai
 • Cyngor am Les a Budd-daliadau
 • Y Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes
 • Gwasanaethau Stryd (gan gynnwys casglu sbwriel, priffyrdd a hawlenni faniau)
 • Tocynnau Teithio Rhatach
 • Bathodynnau Glas
 • Cyfleusterau i dalu am holl wasanaethau’r Cyngor
 • Ymholiadau cynllunio
 • Atgyfeirio pobl i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion
 • Gwybodaeth / cyngor ac atgyfeirio i Wasanaeth yr Amgylchedd
 • Cyfleusterau hunanwasanaeth
 • Cymorth digidol

Bwcle

Llyfrgell Bwcle
Y Ganolfan Siopa
Bwcle
CH7 2EF

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am – 4.30pm
Dydd Sadwrn – Ar Gau

Partneriaid:
Cyngor Sir y Fflint
Llyfrgell  Bwcle Amgueddfa ac Orie

23.06.22 - Mae'r lifft allan o drefn ar hyn o bryd yn Buckley Connects.

Cei Connah

Wepre Drive
Cei Connah
CH5 4HA

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am – 4.30pm
Dydd Sadwrn – Ar Gau

Partneriaid:
Cyngor Sir y Fflint
Llyfrgell Cei Connah Arddangosfa Dreftadaeth

Y Fflint

Stryd yr Eglwys
Yr Fflint
CH6 5BD

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am – 4.30pm
Dydd Sadwrn – Ar Gau

Partneriaid:
Cyngor Sir y Fflint
Heddlu Gogledd Cymru
Canolfan Byd Gwaith

Treffynnon

Hen Heuadd yDref
Heol Fawr
Treffynnon
CH8 7TD

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am – 4.30pm
Dydd Sadwrn – Ar Gau

Partneriaid:
Cyngor Sir y Fflint
Canolfan Byd Gwaith

Yr Wyddgrug

Llyfrgell Yr Wyddgrug
Earl Road
Yr Wyddgrug
CH7 1AP

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00am – 4.30pm
Dydd Sadwrn – Ar Gau

Partneriaid:
Cyngor Sir y Fflint
Llyfrgell Yr Wyddgrug ac amgueddfa