Alert Section

Ymholiadau Cyffredinol


Mae ein gwefan yn llawn gwybodaeth ac rydym yn eich annog i bori drwyddi i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein tudalennau felly mae’n bosibl y cewch hyd i’r ateb ar unwaith a, hefyd,  ar lawer o’n tudalennau, gallwch anfon ymholiad yn uniongyrchol at y gwasanaeth.  

Ffonio

Rhestrir ein gwasanaethau poblogaidd isod.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg, fel arall os hoffech siarad â ni yn Gymraeg, neu os nad ydych yn gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni ar 01352 702121.

Rhifau ffôn defnyddiol
AdranRhif Ffôn
Ailgylchu 01352 701234
Amserlenni bysiau (Traveline Cymru) 0800 4640000
Bathodyn Glas 01352 701304
Beth Yw Rheoli Adeiladu 01352 703637
Biniau (gwastraff domestig) 01352 701234
Budd-Dal Tai 01352 704848
Bysiau (ymholiadau cyffredinol) 01352 701234
Casgliad Gwastraff Gardd 01352 701234
Cludiant Ysgol 01352 701234
Cronfa Bensiynau Clwyd  Saesneg 01352 702950 / 01352 702940
Cymraeg 01352 702875
Cŵn Yn Baeddu / Biniau Cŵn-budr 01352 701234
Cynllun garddio a gynorthwyir 01352 701300
Cynllunio 01352 703331
Etholiadau A Cofrestru Etholiadol 01352 702412
Goleuadau Stryd 01352 701234
Graeanu 01352 701234
Gwasanaeth Cofrestru 01352 703333
Gwasanaethau Stryd 01352 701234
Gwasanaethu Cymdeithasol Oedolion 03000 858858
Gwasanaethu Cymdeithasol Plant 01352 701000
Gwisg Ysgol - cymhorthdal 01352 704848
Iechyd Yr Amgylchedd 01352 703440
Maes Parcio 01352 701234
Mynwentydd 01352 701234
Niwsans Sŵn

01352 703440

Prydau Ysgol (am ddim) 01352 704848
Rheoli Plâu 01352 701234
Tai - Opsiynau (gwneud cais am, trosglwyddo, yn ddigartref) 01352 703777
Tai - Rhentu 01352 703838
Tai - Rheoli Ystadau 01352 701750
Tipio-Anghyfreithlon (Dympio Sbwriel) 01352 701234
Tocyn Bws (Trafnidiaeth Cymru) 0800 464 0000
Treth Cyngor 01352 704848
Trwsiadau Tai 01352 701660
Trwyddedau A Hawlenni 01352 703030
Tyllau, Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol 01352 701234