Y tu allan i oriau arferol


Rydym ar agor o 8:30am - 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc.  

Os oes angen cymorth brys arnoch gan y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i’r oriau hyn ffoniwch 0345 0533116.   

Ar gyfer gwasanaethau Tai, Eiddo neu Wasanaethau Stryd ffoniwch 01344 786590.   

Cynllunio at argyfyngau lleol